2017. október 2., hétfő

Örök kalendárium * Október

„Az Anyag és Isten Fénye addig ingadozik, amíg eléri az egyensúlyi pontját.”

A szűzzel zárul a zodiákus első fele (Kos-Szűz), vége a befelé fordulásnak. Eljött a mérleg időszaka, ami segít a másik ember felé fordulni és kapcsolódni. Az alacsonyabb rendű én/ember és a magasabb rendű én/Lélek közötti kapcsolat tudatossága a mérlegben alakul ki. A szűz még csak „várandós volt a Lélekkel. A Mérlegben viszont megtörténik a Lélek jelenlétének tudatos észlelése, de még nem teljes ez a kapcsolódás. Ez elsőre zavart okozhat, mert valami nagyon finom, de megfoghatatlan minőséget tapasztalunk. Az ember általában tisztában van a saját elképzeléseivel, vágyaival. Fontos információ azonban, hogy a léleknek is van önálló akarata, vágyai és gondolata. Ez utóbbi és annak hatásai az elején még bizonytalanságot és feszültséget okozhatnak, mert általában a Lélek sugallatai és vágyai teljesen másfelé terelnének minket. Az önzetlenség, a szolgálat és az emelkedettebb létezés felé.  Ez hatalmas nehézség és kemény próbatételt okozhat az életünkben. Vágyunk valamire emberként, de belül egy csendes hang, ami nagyon nagy nyugalommal és békével tölt el minket, más útra szólít minket. A szeretet, a szolgálat, a jó szándék a megbocsájtás, a tisztaság útjára vezetne. Ebben a helyzetben nagy a dilemma, hiszen mindkét energia erőteljes. 
Megkezdődik egy ingadozás, vagy úgy is mondhatnánk, hogy mérleghintázás,
amikor is egyszer a Lélek máskor pedig a személyiség ember kerül előtérbe. Ebben a játékban megtapasztalhatjuk a mindkét oldalban rejlő lehetőségeket. Eddig a pontig volt emberi tapasztalatunk mondjuk a szeretettel kapcsolatban. Emberként sokszor azt érezhetjük, hogy nem elegendő az a szeretet, melyet a fizikai világban tapasztalunk. Ettől szomorúak és csalódottak lehetünk. A lélek érkezésével ez új megvilágításba kerül.  A titok ugyanis az, hogy boldog kapcsolatod akkor lehet másokkal, ha magaddal boldog vagy. Ha ez megtörténik, akkor rádöbbensz arra, hogy minden földi kapcsolatod boldogságának záloga pedig Istennel való kapcsolatod. Ahogy haladunk előre az úton a Lelkünk részleges kapcsolódásaival egyéb területeken is teljesen mást tapasztalhatunk. Ráébredünk arra, hogy milyen nagy különbség van, ha csak az emberi oldalunk van jelen. Az egész folyamat azt a célt szolgája, hogy lássunk és tapasztaljunk valami mást, szebbet, tisztábbat és emelkedettebbet, mint amit kizárólagos emberi létezésünkben már megismertünk. A feszültség abban áll, hogy amikor már megérintett minket a lélek emelkedett minősége, akkor először ösztönösen, majd tudatosan megjelenik bennünk egy törekvés, hogy az emberi oldalunkat átfényesítsük a lélek energiáival. A túlzások és szélsőségek szétesésével, a lelkünkkel való kapcsolat letisztul, megerősödik és igazzá válik. 

A Lélek energiái nagyon finomak, erős lesz a vágy e szerint élni. Azonban az emberi oldal nem biztos, hogy olyan könnyen engedni fogja magát. Biztosan mindenki ismeri ezt a dilemmát. Ha pedig az emberi oldal gyenge, akkor semmi esély nincs arra, hogy a fizikai életünkben a lelkünk munkálkodhasson. A nyári hónapokban való utazások pont az emberi/személyiség oldal erősödését segítik, azért, hogy a Lelkünknek erős hordozója lehessünk. A mérleg energiájának tehát a fő ereje az, hogy az ösztönös, tisztán a személyiségre irányuló hajtóerőket mérsékelje, ezzel nagyobb teret engedve a Lélek energiáknak. Kifejlődik az a képesség, hogy az ember az ellenőrzése alá vonja ösztöntermészetét és szembeállítsa tiszta, kiegyensúlyozott gondolkodásával és a magasabb rendű minőségekkel. Október hónapjában felerősödhetnek azok a helyzetek, ahol a két szélsőséget szeretnénk egyensúlyba hozni.  Ez egy olyan egyensúly, amely egy fejlődési és érési folyamat végén keletkezik és ahhoz szükséges, hogy majd a novemberi skorpió jegy hónapjában a Lélek teljesen eggyé válhasson a fizikai emberrel. Ebben az időszakban tehát egy tapasztalás, finomítás és egyensúlyozás történik. 
A vágyak kiegyensúlyozása áll a középpontban és egy Kék ajtó nyílik a világra. 
Ebben a kék energiában megjelenik az Elfogadás, Hit, bizalom és az odaadás energiája. Lehetőség a békére, az egyensúlyra és a nyugalomra. Ha Emberként vágyunk valamire, akkor általában a kezünket ökölbe szorítva küzdünk, hogy elérjük a célunkat. A kék energia segít abban, hogy az ökölbe szorított kéz kinyíljon, tenyérrel az ég felfelé forduljon és szavak nélkül azt üzenje: „Legyen meg bennem Isten akarata!” Ez az odafordulás, a személyes vágyaink odaadása lehetővé teszi, hogy megjelenhessen a Lelkünk vágya is. Ez az elengedés, megengedés először nem könnyű, mert még nincs bennünk elég bizalom. Azonban a törekvésünk előbb vagy utóbb, de meghozza a hőn áhított végeredményt.

Elfogadás az Igazzá Válásunk érdekében!

Ahhoz, hogy az áramlásban tudjunk maradni feltétel nélkül kell elfogadunk, mindent és mindenkit. Feltétel nélkül elfogadjuk, ami felénk jön, tudatosítjuk és megyünk tovább rendíthetetlenül. Ha így teszünk, akkor nagy segítséget jelentünk saját magunk számára az igaz Énünk születésének folyamatában. Természetesen van választásunk. Maradhatunk az aktuálisan kellemetlennek és bizonytalannak tűnő helyzetben. Azonban a leszakadás, elszakadás, sehová sem tartozás fájdalma olyan erőteljessé válhat, hogy elengedünk és Igent mondunk végre a folyamatra. Ez a megadás és odaadás elhozza számunkra a biztonságot, a bőséget, a védelmet és a bölcsességet.  

„Felnőttél!

Magadhoz, a folyamathoz a választott életutadhoz!
Az lehetsz végre, aki valójában vagy:
FÉNY és Szeretet!
Megnyugvás és Béke!
Tisztaság és alázat!


Most válsz IGAZZÁ ÖNMAGAD számára!”


2017. szeptember 1., péntek

Örök kalendárium * Szeptember

A még váltakozó Fények játéka.

A Földi utazásunk első része arról szól, hogy az ember kiváljon a tömegtudat bénító, álbiztonságot nyújtó ingoványából és erős személyiséget építsen. Ahhoz, hogy a Lelkünk könnyedén kapcsolódhasson hozzánk fontos, hogy az ember alsó területei, melyek a személyiségünket alkotják, rendben legyenek. Legyen tehát stabil és egészséges a fizikai/akarati, érzelmi és mentális testünk. Júliusban az egyedi érzéseink, augusztusban pedig a megerősödő öntudatunk felépítése volt a cél. A „Vagyok, aki vagyok” érzés az ember tudatosságát a lelke irányába emelte. E kettő biztosítja a Lélek biztonságos érkezését. Szeptember hónap és a szűzjegy energiái abban támogatnak minket, hogy a bennünk már jelenlévő lélekerő megerősödhessen és növekedésnek indulhasson. A szűz az anya, aki összegyűjti és biztosítja a megszületendő gyermeke számára a még szükséges táplálékot. Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a már bennünk megfogant és jelenlévő lélekerő/Lélek hamarosan a külső világban is formát ölthet majd. Ez másképpen nézve azt jelenti, hogy Isten terve szépen lassan kifejlődik bennünk és egy adott pillanatban megnyilvánulásra kerül majd. 

„Szűz szimbolizálja a mélységet és a sötétséget, amelyben a Fényt védelmezik.”

Minden évben a Szűz jegy időszakában, ha még szükséges, akkor a megszokott szubjektív életünk felkavarásra kerülhet. Ennek az a célja, hogy az egyéni akaratunkat, az életünket, érzéseinket és gondolatainkat a bennünk születő Isteni kegyelemnek rendeljük alá. Meginoghat a realitáshoz való ragaszkodásunk és a túlzott biztonságra való törekvésünk. Ahhoz, hogy megtaláljuk a helyünket a világban és egészséges határaink legyenek emberekre, dolgokra és külső eseményekre van szükségünk. Ha ez eddig nem volt meg, akkor ebben is kaphatunk megpróbáltatásokat. Felerősödhetnek, az amúgy szűzjegyre jellemző korlátozások, melyek segíthetnek abban, hogy megtaláljuk az önmegvalósítás helyes mértékét. Érdemes megvizsgálni, hogy túlzott alkalmazkodásra vagyunk-e hajlamosak, vagy állandóan elégedetlenkedve harcolunk a korlátozásokkal. A sors most kihívásokkal támogathatja azt, hogy a rendelkezésünkre álló erőinket bölcsen használjuk fel. Észrevehetjük azt is, hogy ebben az időszakban hajlamosak vagyunk a külvilág minden információját magunkra vonatkoztatni, hogy evvel is segítsük önmagunkra ébredésünket. Felerősödhetnek a félelmek, hogy nem érezzük magunkat biztonságban és ezért bekapcsolhatnak az ösztönös, de túlzó rendrakási, takarítási kényszerek. Hajlamosak lehetünk elveszni a részletekben. Megerősödhet az intellektusunk, ami azt jelenti, hogy túlzottan elemzővé válunk, mindent érteni és magyarázni akarunk.


És ez mind-mind azért, hogy elkerüljük a káoszt és a bizonytalanságot.

Ehhez a folyamathoz sok szeretet és elengedés szükséges.  Ezért ebben a hónapban egy Rózsaszínű ajtó nyílik a világra. Ez az energia segít bízni az élet áramlásában azzal, hogy nyugtatóan és lágyan körbeölel minket. Támogat, hogy vállaljuk a felelősséget a saját érzéseinkért és gondolatainkért. Ha megengedjük, hogy a saját megszokott életünk kicsit zavarossá, zűrőssé, bizonytalanná, vagy fájóvá váljon, akkor lehetőség nyílik arra, hogy megmutatkozhassanak azok a valódi szükségletek, melyek ahhoz kellenek, hogy a nagy egészen belül betölthessük a rendeltetésünket.

„A lelkiség nem annak megismerése, hogy mit szeretnénk, hanem annak tudása, hogy mire nincs szükségünk.”

Ebben az időszakban tehát segítségül hívhatjuk a szűz jegy megkülönböztető képességét. Vizsgáljuk meg, hogy mi az, ami kell még nekünk és mi az, amin már túlhaladtunk. Az ürességtől való félelem, miatt kialakulhatott egy gyűjtögetésre való hajlamunk. Felhalmozhattunk sok mindent, tárgyakat, kapcsolatokat, tudást…stb. Üljünk „bele” a felhalmozásunk közepébe és kezdjünk el szelektálni. Érezzük, meg, hogy tényleg szükséges-e mindaz, amivel jelenleg rendelkezünk. Minden, ami velünk kapcsolatban áll, abban benne van az energiánk. A felhalmozott dolgokban tárolt energia pedig elzárja az utat, az igazi és építő minőségektől. Az igazi Lélekkel áthatott életünktől. A fent említett szűzjegyre jellemző gyűjtögetés mellett ott van a másik fontos jellemző a Rend-szerezés. Eddig a személyiség szintjén gondolkodás nélkül gyűjthettünk mindent, de amikor a Lélek energiája már megjelenik bennünk, akkor természetes, hogy vágyni kezdünk a tökéletes rendre. Éppen ezért megkülönböztetünk, elemzünk és rendszerezzük a dolgainkat. Ez van, akinek könnyebben megy, és van olyan, akinek nagy nehézséget, sőt félelmet okoz, a sok elengedés gondolata. Akár így, akár úgy, de ebben a folyamatban évről-évre szépen lassan ráébredünk arra, hogy mi az, amire további utunkon nincsen már szükségünk.

Szeptember hónapban lehetőség nyílik az önzetlen szolgálatra, mely alázatra és egyesülésre hívja a megerősödött személyiségünket.


Személyiség szintjén ez a szolgálat úgy néz ki, hogy még fontos lehet, hogy lássák, hogy mit tettünk másokért, milyen „önzetlenek” voltunk. Fontos, hogy tudják, hogy Mi tettük oda azt a kis apróságot. A szeretetért, figyelemért és az elismerésért végeztünk szolgálatot, és az igazság az, hogy ezzel elsősorban Önmagunkat szolgáltuk. Amikor a Lelkünk már jelen van az energiáival, akkor megjelenik egy vágy arra, hogy a tevékenységeinkkel kreatívan kifejezve önmagunkat, másokat is szolgálhassunk. Ebben a folyamatban lehetőség nyílik arra, hogy fizikai, érzelmi, és mentális szinteken értékes tapasztalatokat gyűjtsünk, és majd ezek rendszerezése után rálelhessünk életünk igazi küldetésére.

2017. augusztus 1., kedd

Örök kalendárium * Augusztus

Ez a Fény világítja meg igaz világunkat az elmén túl és elhozza számunkra a 
 „Vagyok, aki vagyok!” 
megtapasztalásának lehetőségét.

Rohan az idő, hiszen bőven túl vagyunk már az év felén. Sok mindent megéltünk: próbákat, feloldásokat, számvetéseket. Voltunk kint és voltunk bent, ahogy éppen szükség volt rá. A mostani időszak sem igazán kímél minket, hiszen tövestül tépi még ki mindazt, ami már nem szolgálja a fejlődésünket. Lehet, nem látjuk, hogy mit kellene engedni, vagy éppen nem akarjuk elengedni, de az élet nem hagy már egy csöppnyi lehetőséget sem arra, hogy megtartsunk és fenntartsunk helyzeteket, kapcsolatokat, munkákat…stb. Engedni kell, hogy az igazi megjelenhessen. Ez a tiszta minőség, pedig a sok komolynak és igaznak hitt minőség mögött vár arra, hogy végre megmutatkozhasson. Most is érvényes, amit az év elején írtam, hogy csak is a szívünkre hallgatva találjuk meg azt, ami igazán a miénk.

A szív hangja a Lelkünk hangja, amit követni csak bátorsággal lehet!

A márciusi Kos energiák megmutatták a tervet és a célt, majd az ezt követő időszakban elindult egy teremtéssel, alkotással áthatott fejlődés. Júniusban megnéztük, hogy hol is tartunk a tervhez képest, ebben segített az ikrek állandó viszonyító minősége. És a múlt hónapban pedig kinyílhatott az-az érzelmi kapu, melyen belépve az érkező lélek otthonra találhat bennünk. A lelkünk addig nem tud kapcsolódni hozzánk, amíg alvó állapotban létezünk, ami azt jelenti, hogy az érzéseink és a gondolataink a tömegtudathoz és érzésekhez kapcsolódnak. Lehet ez a világban aktuálisan zajló állapottal való azonosulás, vagy a családi értékrendnek, mintáknak, érzéseknek való megfelelés. Az eredmény mindkét esetben az, hogy nincs saját véleményünk, gondolatunk és nem kapcsolódunk a saját érzéseinkkel. Vagy éppen mindez alakulóban van már bennünk, de a világ felé nem merjük vállalni azt. Ennek számos oka lehet. Félelem a saját erőtől, a veszteségtől, önbizalomhiány, megfelelni akarás fel nem oldása, negatív énkép, önszeretet hiány. Az augusztus hónap és az oroszlán csillagjegy energiája elénk tárja a felnőtté válás, az önállósodás és az egyéniségünk kibontakoztatásának rendkívül nagy jelentőséggel bíró feladatait. Felszólítást kapunk arra, hogy hagyjuk el a biztonságos terepet és dolgozzunk azon, hogy képessé váljunk arra, hogy önállóan és egyedien létezzünk. Ez az önállóság és egyediség szilárdítja meg a lelkünk erejét a választott testben. Szükséges megerősíteni a pszichológiai függetlenségünket is és meg kell találni az önkifejezésünk egyedi fókuszát.

„Minél egyedibb valaki, annál egyetemesebb.” (Alan Oken)

Az Oroszlán jegy energiája biztosítja azt a teret, melyben a személyiségünk ereje és egyedisége létrejöhet. Így van ez minden évben. Mindig előrébb lépünk ezekben a folyamatokban, és amikor újra erre a pontra érkezünk egyre erősebb és tisztább tudattal biztosítjuk a lelkünk beágyazódását és a velünk együttműködő munkásságát. A minden szempontból erős személyiség lehetővé teszi a lelkünkkel való kreatív áramlást, ami a túlélésre való fókuszt az örömre és a lelkesedésre fordítja. Ha valamit így végzünk, azt az Univerzum megjutalmazza. A kreatív és egyedi áramlásban az anyagi forrás is megjelenik. Érdemes tehát törekedni arra, hogy elengedésre kerüljenek azok a minták, érzések, gondolatok, kapcsolatok és munkatevékenységek, melyek eddig teljesen vagy részlegesen, kizárólag csak a megélhetésről és a biztonságról szóltak.

Ha így teszünk, akkor, a fizikai síkon való megnyilvánulásunk összekapcsolódik a Lelkünk tervével és ez teret ad arra, hogy az


 „Alkotó Szellem közvetlenül az Élet vizein Lélegezzen.” (Alan Oken)


Elsősorban a mi döntésünkön múlik, hogy mikor szakadunk ki az elménk és a régi világ fogságából és lépünk be a saját új világunkba. Az igaziba. És itt nem arra gondolok, hogy mindenkinek, gurunak, látónak, médiumnak, spirituális tanítónak kell lennie. A legfőbb cél, hogy a hétköznapi élet legyen spirituális, és hogy mindenki megtalálja a helyét a világban. 

A kérdések, melyekkel most foglalkozhatunk:

Visszaélünk-e a tudásunkkal, másokat ezzel irányítva és elnyomva?

Jellemző-e ránk, hogy pusztán segítő szándékkal kéretlenül megmondjuk másoknak, hogy mit hogyan kell érezni, gondolni, cselekedni?

Hajlamosak vagyunk-e dominálni?

Céltudatosak vagyunk-e?

Szélsőségesen vágyunk-e arra, hogy a környezetünk Ránk figyeljen?

Hajlamosak vagyunk-e az akaratunkat és a nézeteinket a környezetünkre erőltetni?

A már megtapasztalt egyediségünket tudjuk-e vállalni a kapcsolódásainkban?

Szembe merünk-e nézni a bennünk lévő hatalmas Isteni erővel és tudással?

Fel tudjuk-e vállalni a gondolatainkat, ki tudjuk-e fejezni az érzéseinket és kimerjük-e mutatni a szeretetünket?

Tudunk-e adni és elfogadni is?

Az élet által ránk mért fájdalmakat eltudjuk-e fogadni Isten Emberként?

A megoldás kulcsa: Törekvés a jóra, úgy ahogy csak Te tudod!

Hitem szerint ez az, amitől egyedi és szép lesz az Új világ!

Tudom, hogy sokszor nehéz, hiszen én is ember vagyok akár csak te, aki e sorokat olvasod. Engem sem kímélt a sorsom. De részesültem abból a kegyelemből és áldásból, hogy az embereken, barátokon, tanítókon keresztül eljutottak hozzám azok az „eszközök”, melyek segítettek másként látni, gondolni és érezni. A sok-sok gyakorlás, ellenállás, küzdelem, nem értés és lázadás után mégis azt mondom, hogy megéri, hiszen nagyon is működnek ezek a dolgok. Egy bizonyos ponton mindenkinél kitisztul majd a kép! Addig pedig egyetlen dolgot tehetünk, hogy magunkon megcselekedjük azokat a változtatásokat és tisztításokat, melyek aktuálisak a továbblépésünk szempontjából. Nem másnál takarítunk, nem mást nézegetünk, nem mást akarunk megmenteni, hanem kizárólag, magunkkal foglalkozunk. Erős személyiséget építünk, hogy ez biztonságos otthont adjon a Lelkünknek. Az aktuális energiák támogatják a befelé fordulásunkat, hogy megleljük a fénylő belső napunkat. Hogy feloldjuk a csalódásainkból megkövesedett keserűségünket, melyek benne tartanak ebben az illúziórikus világban és melyek nem engednek belépni az ÚJ világba-életbe.

Egy Olajzöld és egy Magenta ajtó nyílik a világra!

Elengedni, gyógyulni és regenerálódni a sok fájdalomból és belépni az új és igaz életünk áramlásába. A Lelkünk végérvényesen dörömböl a szívünk ajtaján, nála van a tudás, a bölcsesség, minden, amire ebben a Földi létben szükségünk van. Vegyük hát észre, halljuk meg végre a hangját és engedjük be az életünkbe. Forduljunk a belsőnk felé, mert ezt a hangot csak ott hallhatjuk meg. Meglátni pedig a körülöttünk levő szépségben, a természetben, egy-egy apró mozdulatban, villanásban, az apró részletekben fogjuk. Mindezt azért, hogy végre egyensúlyra leljünk magunkon belül és egész/egységes/egészséges emberré váljunk.

Az aktuális időszakban erőteljesen a kreativitás megélése a fő cél. Ez az energia az, mely továbbítja a lelkünk kívánságát és célját. Legyünk tehát vidámak és játékosak, hiszen általában annyira komolyan vesszük magunkat és az életet, hogy lassan elfelejtjük milyen jó játszani, énekelni, nevetni, csak úgy táncra perdülni, írni egy mesét, vagy egy verset. Megérezni egy csodás virág illatát, mezítláb szaladni a fűben. Észrevenni, hogy ott van a másik és ott vannak a többiek. A választás természetesen a Tiéd!

És ne feledd: Önmagadnak lenni biztonságos!

Áldással!

2017. július 8., szombat

Örök kalendárium * Július

„Fénysugár, mely egybeolvasztja a különálló részeket létrehozva ezzel újra az Egységet.”

A hónap energiái segítenek abban, hogy az elfogadás szemével tekintsünk a világra kívül és belül egyaránt. Minden gondolatunkban áldást oszthatunk. Magunkra, az életünkre, másokra, a világra, a Földre és még sorolhatnám. Július sok helyen a világban a szabadság és a függetlenség ünneplésének a hónapja. A beáradó energiák különböző próbák által lehetővé teszik, hogy ezt a szabadságot megtapasztalhassuk most a saját személyes életünkben is. Ez a minőség egészen augusztus közepéig meghatározó lesz. Ekkor majd tovább mozdul minden és az Oroszlán csillagjegy más tanulnivalót hoz majd elénk. Tavasszal a Kos testesítette meg a létezés tüzes igényét, majd a Bika adott neki formát. Az Ikrek megvizsgálta az eredeti tervet és a rá adott választ.  A Rák pedig egybeolvasztja mindezt és létrehozza azt a közösséget/ otthont, melyben mindez működhet. Ő az a bevezető kapu, melyben elkezdődhet végre a tényleges élet. Ő az alap, melyre építkezve stabil ház építhető.  Az aktuális energiák több mindenben segíthetnek téged. Ismerd fel és meg a belső világodat, úgy hogy felé fordulsz. Tudatosítsd a benned élő minőségeidet és az életben eljátszott szerepeidet. Továbbá kulcsfontosságú, hogy Önmagad részeit elfogadd és szeresd. 


„Szeretem az életet, az életben a játékot, a játékban az örömöt, az örömben a békét. Úton vagyok Önmagam felé.”

Egy Zöld ajtó nyílik a világra. Ez az ajtó a szívedbe nyílik, ahol megtalálhatod a
saját igazságodat, igaz vágyaidat és érzéseidet. Ez hozzá segít ahhoz, hogy a külvilágot is el tudd fogadni. Nemcsak azt, hogy létezik, hanem azt is, hogy merőben más lehet, mint a Te világod. Elfogadni önmagadat olyannak, amilyen most vagy. Ez lehetővé teszi, hogy a Lelked kapcsolódhasson, hiszen neki a személyiséged az eszköz abban, hogy kifejezhesse önmagát ebben a testben. Ha folyton elutasítod és bántod magadat, akkor a Lélek nem tud hozzád kapcsolódni. Fontos tehát, hogy meggyógyítsd azon részeidet, melyek sérültek a múltban. Figyeld meg az életedet, hogy most hol döcögős és használd ki a beáramló energiák tisztító, leválasztó, majd újraépítő minőségeit. Engedd, hogy a szeretet és elfogadás fényével a sérült részeid újra eggyé váljanak veled. Ez lesz az a stabil alap, mely egy biztonságos teret teremt a léleknek, ebben a földi létezésben. Ezután, már csak engedned kell, hogy a Lelked vezessen téged a lehetőségekkel telített életed felé. Törekedj arra, hogy befejezd a Világ hibáztatását. A panorámaszerű kitekintés, ami a zöld energia jellemzője segít egy magasabb szemszögből látni mindent és mindenkit. 


Ha megengeded, hogy a Lelked és a Szellemed vezessen téged, akkor az Ő szemükkel fogod látni az életedet. Ez olyan, mintha felállnál egy asztal tetejére és onnan lenéznél az életedre. Ehhez azonban szükséges, hogy elengedd a ragaszkodásodat a saját véleményedhez, meglátásaidhoz és gondolataidhoz. Ugyanis ezek nem engedik a magasabb vezetést. Rugalmasság mások nézeteivel, viselkedésével kapcsolatban jó szolgálatot tehet most. Tarts ki és törekedj arra, hogy az esetleges káoszból rendet csinálj. Fejleszd magadban az alázat, a gyengédség és a tolerancia erényeket. Alakíts ki tudatos és szeretettel teli kapcsolatot a környezettel. Törekedj arra, hogy elfogadj másokat, mások másságát.  A merev gondolkodásmódodat, mely csak a saját nézeteidet engedte eddig, váltsd át, nyitott gondolkodásra, mellyel rádöbbenhetsz a világ egységére. Egy aktuális dolgot öt ember ötféleképpen fog látni, érezni és gondolni, de ha mindezt az előbb említett módon a magasból nézed, akkor láthatod, hogy egy ponton ugyanarról beszéltek. A másik egyedisége csak hozzátesz a tiédhez és fordítva. Egyik sem több és nem kevesebb. Ha hiszel önmagad szépségében, jóságában, tisztaságában. Ha hiszel az Isteni vezetésben, ha bízol önmagadban azáltal, hogy elfogadtad önmagadat, akkor nincs mitől félned.  Ekkor már nem akarsz megfelelni és versenyezni sem. 

A megmaradt energiával képes vagy új irányt adni az életednek, teremteni és felszabadulni.  Hited és elfogadásod pedig, eljuttat a belső béke állapotába. Reménnyel telik meg a szíved és megtapasztalod, hogy Össze vagy kapcsolva minden érző lénnyel.

Gyógyuljon és nyíljon a szív!2017. június 5., hétfő

Örök kalendárium * Június

„Megmutatkozik az emberi megnyilvánulás kettőssége, és felmerül  ennek egységesítése.”

Cél: Öntudatos tevékenységen keresztül elegyíteni bármilyen ellentétes erőt, hogy létrejöhessenek a megfelelő emberi kapcsolataink. Kapcsolaton és az egymáshoz való viszonyuláson alapuló élettapasztalatok gyűjtése a fejlődés szempontjából alapvető fontosságú. A júniusi energiák felfedik a kapcsolatot az életedben szereplő bármely ellentétpár között. A hónap legfontosabb feladata, hogy ezeket az ellentétpárokat egységbe rendezd a felismerés által, valamint elengedd azt a kényszert, hogy a saját véleményed képviseli az abszolút igazságot. Most az élet kettőssége elsősorban az emberi kapcsolataidon keresztül válik láthatóvá. Sok válság a személyes kapcsolatokból és azok egymást keresztező céljaiból ered.  Lehet, hogy észrevetted már, hogy két embercsoport között mozogsz. Az egyik csoport a vágyakat és az alacsonyabb rendű ént képviseli, míg a másik egy magasabb tudatosságú csoportot. A kettő közötti ingadozásod addig tart, amíg felmered vállalni azt, aki éppen vagy és azt, ahol éppen tartasz. Vállalod, hogy

Vagy, aki vagy

Ha ezt megtetted, akkor eltűnik, a nekem van igazam életérzés, mert már nem fog számítani. Te tudod, és kész nem akarsz másokkal vitába szállni. Nem akarod meggyőzni az alacsonyabb tudatosságúakat, hogy emelkedjenek, és már nem foglalkoztat a világot megváltani akaró túlzott tudatosságú csoport sem. Egyet teszel: csak viszonyítasz, hogy Te melyik oldalon állsz. Megnézed, hogy zavar-e bármelyik csoport viselkedése. És ha igen, akkor nincs más dolgod, mint elcsendesülsz, magadba húzódsz és meggyógyítod az ehhez kapcsolódó benned lévő lélekrészeket. A mostani energiák arra ösztönöznek, hogy egységbe hozd és harmonizáld az életed valamennyi kettősségét. Célja hogy tudatosabbá tegye az ellentétpárokat, hogy így harmonikusabb kapcsolat tudjon kialakulni.  Az energiák benned és körülötted, most mindent meg akarnak változtatni, mindent módosítanak és kiigazítanak, ami a lélek fejlődéséhez szükséges mind egyéni életedben, mind az emberiség kollektív életében. A tükör, amit most a világ tart fogadd el és nézz bele. Ne reagálj kifelé és befelé sem, csak pusztán figyeld meg annak működését és a rád való hatását. Engedd meg, hogy megmutassa mi az, ami örök és mi az, ami mulandó az életedben. 


A napfény a tudatosság fénye, mely által egy SÁRGA AJTÓ nyílik a világra. Engedd, hogy az ajtó szélesre táruljon és a beáramló fény elvégezze a munkáját. Engedd, hogy az instabilitás, a mindennapi élet összes viszontagsága, kiszámíthatatlan változások, emberi kapcsolatok bizonytalansága, az összetartás hiánya csak úgy jelen legyen. Engedd el az életed irányítási kényszerét. Ez az instabilitás arra szolgál, hogy létrehozza a harmónia megteremtésére való igényt, amely  a lelkeddel való kapcsolódás által jöhet létre. Ismerd fel a többi énedet és fogadd el, hogy ezeknek a gyógyulása által növekszel.  Júniusi energiák, átvilágítják az életedet, s ezáltal megjelenik mindaz, ami eddig rejtve volt.  Rávilágítanak azokra a helyzetekre, amik már nem szolgálják az életedet. Rajtad múlik, hogy mindezzel szembe mersze-e nézni. Ezért most a félelmek erősen uralhatják az életedet. Félelem az ismeretlentől az újtól, a kudarctól, az egyedülléttől…., összességében a változástól. Félelem helyett használd a sárga fényt arra, hogy tiszta gondolatokat alkoss. Kapcsold össze elmédet a Felsőbb Elméddel és nyisd ki ezt a sárga ajtót a magasabb valóságodra. Ezáltal megteremtheted az általad akart valóságot, ahelyett, hogy hagynád a tömeg-tudatosság hatásait, alkalmatlan gondolatait és hiedelmeit, illetve illúzióit, hatni az életedre. Az elméd működésének megértése nagy ajándék számodra, hiszen ez a kulcs, mely megnyithatja a magasabb valóságok ajtóit. Elméd olyan járművé válhat, melyen keresztül lelked kifejezheti a bölcsességét, és melyen keresztül új tudatállapotokat tapasztalhatsz meg. 

Az alacsonyabb szintű elméd negatív működései a következők lehetnek:

Együttérzés hiánya
Túlságosan szűk látókör
Állandó elemzés és szőrszálhasogatás
Pedantéria
Materializmus
Erős kritikai szellem
Gőg
Előítéletek

Ha bármelyik is illik rád, ne harcolj ellene. Bocsáss meg magadnak tiszta szívedből és igaz lelkedből. Ne feledd a szándék a lényeg. A Törekvés. Törekedj hát arra, hogy toleráld mások véleményét, másfajta gondolkodását. Add oda magad a szíved vezetésnek, az aktív szeretetnek, tápláld magadat és másokat fizikailag, lelkileg és szellemileg egyaránt. Belső erődet és az önbecsülésedet, mely az intuíciód működését segíti a következők szerint erősítheted:  Lázadj, ha szükséges, légy rá tudatos. Ne fojtsd el. Mond ki bátran, amit érzel vagy gondolsz, mert ez vezet a gyógyulás felé téged és másokat. Nem baj, ha másként élsz, érzel vagy gondolkodsz, mint a többiek.  Leld meg ezt a belső hangot és légy hű hozzá. Ahogy kiállod a próbákat és töretlenül haladsz előre megerősödsz majd annyira, hogy mások véleményétől és nézetétől sem riadsz vissza és nem vonod majd vissza a saját igazságodat. Tehát tántorítatlanul állsz majd őszinte meggyőződésed talaján. Fontos lenne, hogy megvizsgáld a világot magad körül és nézd meg, hogy amit ott találsz, az mennyire szolgálja a saját szükségleteidet. Az önelemzés gyakran oda vezet, hogy Istenhez fűződő kapcsolatodra és az életfeladatodra akarsz majd összpontosítani. Nem akarsz már a függőségi és hatalmi játszmák világával továbbiakban foglalkozni. Nagyon fontos, hogy ne bántsd magad, helyette adj nagy szeretetet magadnak. ebben az időszakban. Megjelenhetnek felelősségvállalási problémák valamint erősséged és gyengeségeid elfogadásának problémái. Megmutatkozhatnak azok a félelmek, és titkok, melyekkel úgy érezheted, hogy nem tudsz szembenézni. Továbbá gyakran nehezíthetik az életedet személyes  konfliktusok, és kihívásaid lehetnek avval kapcsolatban, hogy ahhoz, hogy feltöltődj, előbb üressé kell hogy válj. Ez azt jelenti, hogy engedned kell régi szokásaidat és énképedet elpusztulni, hogy mint hamvaiból a Főnixmadár, új erők teljében végre újjászülethess.
Fogadd el, hogy ott vagy, ahol vagy és az vagy, aki, itt és most nem tudsz más lenni. Tehát fölösleges ezért bárkit, vagy bármit is bántani. Fogadd el, nézz ezekkel szembe, és ha kellően elfogadó, szeretettel teli és őszinte voltál, akkor mindezeket el is tudod majd engedni. Ez elhozza számodra a fejlődést és a Lelked jelenlétét. Elkezded lelked hangját követni, és ha a lelked átveszi az irányítást az életed felett, csodálatos ereje előtt a külvilág is meghódol majd. Az út maga a cél, így nem szükséges rohanni. A június hozhat szenvedélyes tisztító beszélgetéseket, családi tisztázásokat, azáltal, hogy felvállalod, azt, ami benned van.


Ha a fentiek szerint jársz el, akkor mindezek nyomában megjelenhet a minőségi változás.

2017. május 2., kedd

Örök kalendárium * Május


Márciusban és áprilisban megtörtént a talaj előkészítése és a magok elvetése. A természet villámgyorsan behozta a lemaradást, virágba borultak a fák, minden rohamosan növekedésnek indult, és ha most körülnézünk, láthatjuk a természet sokszínűségét. Színek, illatok és formák kavalkádja vesz minket körül. Minden mozgásban van és elkezdődött az a folyamat, amikor a magok, elképzelések, vágyak formát öltenek, és hamarosan láthatóvá válnak a fizikai világban.


Május az Ígéret hava, mely felébreszti bennünk a létezés vágyát.


Egy Arany ajtó nyílik a világra. Ezen az ajtón belépve a Lélek, Isten
Bikájának kozmikus szemén keresztül lát.  A Bika szemén átáramló aranyfény arra szolgál, hogy mindent és mindenkit felemeljen, akivel csak kapcsolatba kerülhet. Ha a Bika bölcs és fénylő szemével ránézünk az életünkre, megláthatjuk, hogy honnan jöttünk, hogy milyen nagy utat tettünk meg idáig és hogy milyen formát öltöttek a terveink és az elképzeléseink. Ez elvezethet minket a megfelelő önbecsüléshez. Amíg nincs meg az életünkben az aranyközépút, addig azt tapasztalhatjuk, hogy vagy nagyon elégedetlenek vagyunk, vagy végtelenül magasra tartjuk magunkat. A Bika szemével, mely a harmadik szemünket szimbolizálja, megláthatjuk a gyengeségeink okát, és a lényünk sötétebbik oldalát. Májusban sok lehetőséget kapunk majd arra, hogy az alacsonyabb energiákat magasabbá alakítsuk a megbocsátás és az elfogadás ereje által. 

A természetben is minden növekszik, így a gyomnövények is.  Először nem felismerhetőek, hiszen egyformának tűnnek az aprócska levelek.  Figyelni kell ezeket, s mikor már meg lehet különböztetni a gyomot a nemes növénytől, akkor ki lehet gyomlálni azokat.  Így van ez a belső lelki fejlődéssel is. Ismerni és szeretni kell önmagunkban a fényt, a jót, és a szépet, ahhoz, hogy felismerjük a bennünk lévő sötétséget. Az önvád, bűntudat, szomorúság, kishitűség, mély félelmek és hiedelmek, elfogadást, majd feloldást igényelnek.  Bizalom és csalás témák, ítélkezés, mohóság-kapzsiság, szétszórtság, káprázat és a biztonsággal kapcsolatos ügyek lehetnek most terítéken. Érdemes a jó kertész szemével megvizsgálni, hogy találunk-e magunkban ilyen gyomokat. A lelkünk sötét és fájó részeit fogadjuk tehát el szeretettel és a megbocsátás erejével fényesítsük át azokat.

Nagy segítség lehet most az életünkben a ritmus törvénye.

Mindenkinek meg van a saját egyéni ritmusa, meg van a maga árapálya. Érdemes most azon munkálkodni, hogy megtaláljuk a saját ritmusunkat. És ugye tudjuk, hogy ehhez az szükséges, hogy először a két végletet tapasztaljuk meg, hogy később rátaláljunk az arany középútra.  A növények példájával élve azt kell mondanom, hogy a nemes növényeket is ritkítani kell, ha túl sűrűn ültettük őket. Ez jól szemlélteti azt, hogy néha az életünkben a jó erényekkel is túlzásokba eshetünk. Arany középút az, amikor egyformán elfogadjuk és szeretjük a bennünk lévő fényt és sötétséget. Mindezek által folyamatosan tapasztalunk, ebből származik az igazi tudásunk és bölcsességünk. Visszatér hozzánk személyes erőnk és bátorságunk.

Pünkösd energiái pedig hatalmas segítséget nyújtanak, ahhoz hogy a személyes vágyaink törekvéssé alakuljanak. Életek hosszú sora szólt arról, hogy a fizikai, érzelmi és mentális területeket finomítsuk.  Az ég és föld között fokozódó feszültség azonban választásra késztet minket. A törekvés azt jelenti, hogy már nem csak az emberi rész munkálkodik bennünk, hanem teret kap a lelkünk is. Ha ez a társulás létrejön, akár részlegesen, akár teljesen, akkor a földies vágyaink ebben a folyamatban szépen lassan átminősülnek a Lélek Isteni Fényével.

Nekem van * Én és Te megosztjuk * Ez mind a miénk

A végtelen sok földi életnek az a célja, hogy a Lélek megkapja a földi tapasztalatokból származó szükséges tudást.  Emberi * Lelki szinten a négy elemhez az alábbi minőségek tartoznak a teljesség igénye nélkül.

A Föld jegy esetében emberi oldalról a vágy az anyagi biztonságra, anyagi javak megszerzésére irányul * Lélek oldalról a szeretet kibontakozásához vezető törekvések a szerkezet létrehozásából, a Föld és mások szolgálatából, és a szakmai, művészeti kifejezés átalakító jellegéből származnak.

A Levegő jegy esetében az ember leginkább arra vágyik, hogy megtapasztalja önmagát, és hogy sokféle emberrel találkozzon és sok izgalmas helyet felfedezzen. * Lélekkel együtt az ember arra törekszik, hogy kapcsolatokat létesítsen az emberek között és megossza a világgal azokat az új módokat, üzeneteket, melyek segítik az emberiség gyógyulását és felemelkedését.

A Vízjegy esetében emberi oldalról az érzelmi élet kap domináns szerepet. Az érzékiség és az öröm megtapasztalása az elsődleges cél. * Lélekkel együtt az idealista, az életet támogató, tápláló érzések és a belőlük fakadó cselekedetek a jellemzőek.


Tűzjegy esetében pedig emberi oldalról az egyéni elismerésre való vágy a domináns. * Lélekkel együtt pedig inspiráló és ösztönző kreatív gondolatokon és projekteken keresztül összpontosítják a törekvéseiket.


Ahhoz azonban, hogy a lelki minőségek tisztán megmutatkozhassanak az szükséges, hogy először az alsó három, leginkább a fizikai, emberi síkhoz tartozó energiaközpontunkhoz/csakrákhoz tartozó életterületeket örömmel megtapasztaljuk. Csak ezután nyílhat a szív és érkezhet a lélek az életvezetésünkbe. Ekkora már megszabadultunk az anyaghoz való ragaszkodástól, a vágyaink láncaitól. Ezáltal az anyagi és földi vágyaink átalakulhatnak spirituális akarattá. Ez a folyamat magában hordozza a megvilágosodás lehetőségét, s ez a fény besugározza a fizikai világot és felemeli a fizikai síkot. 

Ha engedjük, hogy az alacsonyabb szintű vágyaink törekvéssé alakuljanak, akkor ez kiemel minket a szűkös emberi vágyódás börtönéből és megalkotják a kulcsot, mely kinyitja az ajtót a lélekkel teljes életünk felé. Ha megszabadulunk a birtoklás vágyától, és az anyagiasságtól, akkor ennek a tapasztalatnak a tanulságaként elérjük az igazi bölcsességet.


2017. április 4., kedd

Örök Kalendárium * Április

„Ez a Fény megvilágítja a teremtéseidet, és hozzásegít ahhoz, hogy végre őszintén szembenézz végre azzal, aki valójában vagy.”

Az év első hónapjában megtörtént az alapozás. Sok dolgot engedni kellett ahhoz, hogy a saját személyes utak felfényesedjenek. Döntések, számvetés jellemezte ezeket az időket. Mostanra sok minden letisztult és láthatóvá vált. Az is, amit nem teszel meg, pedig már kellene. Március segítette a teremtő erőid életre keltését és erősödését. Az április szél pedig elfújja mindazt, ami nem tartozik már hozzád. Feloldja a mázat, mellyel eltakartad a hiányosságaidat. És lebontja a látszatbiztonságot adó védelmi falaidat. Áramlataival pedig azt súgja a füledbe, hogy ideje vállalni a felelősséget. Az áprilisi szél és a Kos tüze eltakarítja az útból mindazt, amit már kinőttél és meghaladtál. 

Egy KORALL AJTÓ nyílik a világra 

Ezen az ajtón átlépve azt tapasztalhatod, hogy hatalmas erővel rendeződnek köréd olyan helyzetek, melyekben biztosan szembesülni fogsz azzal, hogy hol vannak még a gyenge pontjaid. De, ha elfogadó és befogadó állapotban tudott tartani magad, akkor az esetlegesen hurrikánnak tűnő minőség sem fog majd ki rajtad és megtapasztalhatod végre az igaz erődet. Kipróbálhatod azokat a minőségeket, melyek megjelentek benned és gyakorolhatod mindezek felvállalását. Tehát az egyik fő feladat most, hogy elfogadd végre a benned megjelenő nézeteket, érzéseket és gondolatokat, hiszen ezek az irányadóid az új életed küszöbén állva. Fontos, hogy elfogadd önmagadat, mert ezáltal lehetővé válik az, hogy el tudd fogadni és tiszteld mások igazságát is, még akkor is, ha látszólag különbözik a tiedtől. Ennek kísérője lesz a nyugalom és tapinthatóvá válik benned és körülötted az  

Fontos megvizsgálni, hogy a saját igazságod és akaratod összhangban van-e az Isteni igazsággal. Ha a szívedben jó érzés a tudatodban béke van, akkor összhangban vagy az égi akarattal és irányokkal. Ebben az esetben ne törődj a külvilág véleményével, ne engedd, hogy bármivel is eltérítsen a szíved által vezérelt iránytól. Talán ez most a legnagyobb kihívás. Nem szükséges a harc, hiszen mindenki másképp látja ugyanazt a dolgot. Lehet, hogy a külvilág ellenállása abból a félelmükből ered, hogy elveszítenek téged. De az is lehet, hogy általuk, a benned még meglévő félelmek és kétségek szólítanak meg téged. A benned lévő bizonyosság és hit erejével fogadd el a feléd érkező impulzusokat és rendíthetetlenül haladj tovább. Ha mégis megtorpansz és elbizonytalanodsz, akkor szánj ennek megvizsgálására egy kis időt. Lehet, hogy még nem elég erős a hited magadban és a választott utadban. A lelked és az égi vezetésed nagyon is jól tudja, hogy milyen nehéz a kézzel meg nem fogható helyzetekben elhinni, hogy mégis minden körülmény ellenére a megfelelő irányba mész. Nincs más bizonyosság, mint a benned lévő öröm, nyugalom és önfeledtség, melyet a helyzetben és a tevékenység végzése közben átélsz.

„Ha a felvillanó ötlet megsimogatja a szívedet, akkor tudd, hogy a lelked küldött üzenetet neked. Kövesd hát e csodás érzést, mely elhozza számodra a fizikai teremtés lehetőségét.”

Annak idején szeretetben és szövetségben voltál a lelkeddel, az utad sokrétűsége miatt sok esetben azonban teljesen elfeledkeztél róla. Azt gondolhatod, hogy Te jobban tudod, majd megoldod, hiszen Te vagy itt a Földön testben emberként és te érzed és szenveded el ezeket a dolgokat. Mindig lehet enyhítést és lassítást kérni, de tudnod, kell, hogy ha ellenkezel és Te akarsz irányítani, ezzel elzárod magad a fénytől.  Egy olyan átalakuláson mész most keresztül, mely mindent befolyásolhat a fizikai létezésedben. Nem baj, ha máshogy látod vagy gondolod, mint más. És hidd el, hogy a kevés néha sokkal több. Törekedj hát az egyszerűségre és haladj rugalmasan tovább. Ezek a minőségek láthatatlan kézként meggyorsítanak majd téged. Az elméd mindenáron el akarja majd hitetni veled, hogy amiben vagy az nem jó neked. Keress egy csendes helyet és vizsgáld meg a saját igazságodat. Ha ez a legelvontabb ahhoz képest, amit az „átlag emberi világ” megszokott, akkor is tarts ki mellette, csendben és szeretetben maradva. Ha mindennek ellenére elfogadod a saját nézőpontodat és haladási irányodat, de mellette jelen tudod hagyni mások nézőpontját és igazságát, akkor a többiek fénye hozzáadódhat a Te fényedhez. Egyszer egy bölcs a következőket mondta:

„ Ha nekem is van egy ötletem és neked is meg van a sajátod, ha ezeket megosztjuk egymással, akkor mindkettőnknek két ötlete lesz.”

Oszd meg és vállald magad bátran, lehetővé téve azt, hogy mások is így tegyenek. Engedd, hogy mások lássák a fényedet, az egyediségedet, a bátorságot, hogy mindezt felmered vállalni. Saját példáddal teremts egy bizalmi teret, hogy mások is így tehessenek. Fényedet látva Isteni fényt látnak, mely végtelen és kimeríthetetlen. Engedd, hogy meríthessenek belőle. Adj hát bátran és vállad az igazságodat. Légy te a példa arra, hogy el tudod fogadni ezek szellemében mások igazságait és alázattal meríts Te is belőlük. Egy szösszenetnyi gondolat és ötlet melyet Te érzékeltél segítheti egy másik lélek kiteljesedését. Ha nem tartod meg magadnak, akkor az áramlásban maradsz.


Bízz hát az Isteni rend tökéletességében és haladj bátran tovább!