2014. október 30., csütörtök

Meghitt kapcsolat felé


Amit hagyományosan „szeretetnek” hívnak, az az ego stratégiája az önátadás elkerülésére. Valaki mástól várod, hogy megadja azt, ami valójában csak az önátadás állapotában érkezhet meg hozzád. Az ego ezt a személyt használja helyettesítőként, hogy ne kelljen feladnia önmagát. A spanyol nyelv a legőszintébb ebben a tekintetben. Ugyanazt az igét – te quiero – használja, amikor azt mondja: „szeretlek”, és amikor azt: „akarlak”. Az ego számára szeretni és akarni valamit ugyanazt jelenti, míg a valódi szeretetben nincs akarás, nincsen vágy a birtoklásra vagy a másik megváltoztatására. Az ego kiszemel valakit és különlegessé teszi. Ezt a személyt használja, hogy elfedje az elégedetlenség, a „nem elég” állandóan lappangó érzését, a haragot és gyűlöletet, melyek igen közel állnak egymáshoz. Ezek az emberi lényben mélyen gyökerező érzések elválaszthatatlanok az egoista állapottól.

Amikor az ego kiválaszt valamit és azt mondja „szeretem” ezt vagy azt, akkor tudattalanul megpróbálja elfedni vagy eltávolítani az egót mindig kísérő, mélyen lapuló érzéseket: az elégedetlenséget, boldogtalanságot, az elégtelenség oly ismerős érzését. Egy rövid ideig működik is az illúzió. Aztán elkerülhetetlenül elérkezik a pillanat, amikor a kiválasztott, számodra különleges személy többé nem tudja elfedni a fájdalmadat, gyűlöletedet, elégedetlenségedet vagy boldogtalanságodat, melyek oka mind az elégtelenségnek, a teljesség hiányának az érzésében rejlik. Akkor aztán előtör az elfedett érzés, és rávetítődik arra a személyre, akit kiválasztottál és különlegessé tettél – akiről azt gondoltad, majd ő „megment” téged. Hirtelen gyűlöletbe fordul a szeretet. Az ego nem ismeri fel, hogy a gyűlölet a benned lakó egyetemes fájdalom kivetülése. Az ego azt hiszi, hogy ez a személy okozza a fájdalmat. Nem jön rá, hogy a fájdalom abból az egyetemes érzésből fakad, hogy nem vagy kapcsolatban lényed mélyebb szintjével– nem vagy egy önmagaddal.

A szeretet tárgya felcserélhető, ahogyan az egoista akarás tárgya is felcserélhető. Vannak emberek, akik sok kapcsolaton mennek keresztül. Sokszor esnek szerelembe és ábrándulnak ki. Szeretnek valakit egy darabig, míg aztán ez nem működik többé, mert senki sem tudja folyamatosan elfedni ezt a fájdalmat.
Csak az önátadás képes megadni azt, amit szerelmed tárgyában kerestél. Az ego szerint nem kell megadnom magam, hiszen szeretem ezt a személyt. Ez persze öntudatlan folyamat. Abban a pillanatban, amikor elfogadod azt, ami van, valami megjelenik benned, amit eddig elfedett az egoista akarás. Ez a valami a veled született, benned lakó béke, csendesség, elevenség. Ez az a feltétel nélküli létező, aki te leglényegedben vagy. 

Ez az, amit a szerelmed tárgyában kerestél. Te magad vagy az. 

Amint ez megtörténik, egy egészen másfajta szeretet jelenik meg, amely többé nincs kiszolgáltatva a szerelem és a gyűlölet váltakozásának. Nem választ ki és tesz különlegessé egyetlen dolgot vagy személyt. Még az is abszurd, hogy ugyanazt a szót használjuk rá. Persze megtörténhet, hogy egy szokványos szerelem-gyűlölet kapcsolatban időnként az önátadás állapotába kerülsz. Átmenetileg, rövid időre megtörténik: mélyebb, egyetemesebb szeretetet és teljes elfogadást tapasztalsz meg, amely néha egy egyébként egoista kapcsolaton is átragyoghat. Ám ha nem tartod fenn az önátadás állapotát, akkor ezt újra elfedik a régi egoista minták. Tehát nem állítom, hogy a mélyebb, valódi szeretet nem jelenhet meg néha, még egy-egy szokványos szerelem-gyűlölet kapcsolatban is. De ritka, és általában rövid életű.

Amikor elfogadod azt, ami van, akkor valami mélyebb jelenik meg, mint ami van. Úgyhogy kínozhat a legmarcangolóbb külső vagy belső dilemma, a legfájdalmasabb érzések vagy helyzetek, abban a percben, amikor elfogadod, ami van, túllépsz rajta, túlhaladod. Még ha gyűlöletet érzel is, abban a percben, amikor elfogadod, hogy ezt érzed, túllépsz rajta. Lehet, hogy még ott van, de te hirtelen egy mélyebb szinten találod magad, ahol ez már nem annyira számít.
Az egész jelenségvilág az ellentétek közti feszültség miatt létezik. Forró és hideg, növekedés és leépülés, nyereség és veszteség, siker és kudarc, a polaritások melyek a részei létezésnek, és persze részei minden kapcsolatnak.

A fejlődés érdekében az emberiség hatalmas nyomás alatt van, mert fajunknak ez az egyetlen esélye az életben maradásra. Ez befolyásolni fogja életed minden aspektusát, különösen a bensőséges kapcsolataidat. Még soha nem voltak a kapcsolatok ennyire problémásak és konfliktussal terheltek, mint napjainkban. Ahogy arra talán már magad is rájöttél, nem az a funkciójuk, hogy boldoggá vagy elégedetté tegyenek. Ha továbbra is a meghitt kapcsolatban keresed a megváltást, akkor újra és újra ki fogsz ábrándulni. Ha azonban elfogadod, hogy a kapcsolat nem azért van, hogy boldoggá, hanem hogy tudatossá tegyen, akkor az már valóban a megváltás lehetőségét kínálja számodra, és összhangba kerülsz azzal a magasabb tudatossággal, amelyik bele akar születni ebbe a világba! Azokat, akik ragaszkodnak a régi mintákhoz, egyre több fájdalom, erőszak, zavarodottság és őrület várja.

Hagyd abba önmagad és partnered bírálgatását! A legnagyobb mértékben azzal mozdíthatod elő kapcsolatod megváltozását, ha társadat teljesen olyannak fogadod el, amilyen, anélkül, hogy megpróbálnád őt kritizálni vagy megváltoztatni.

A forma szintjén sosem szabadulunk meg a polaritásoktól. Az önátadás által azonban túlléphetünk rajtuk. Ekkor kapcsolatba kerülünk saját magunk mélyebb szintjével, ahol a polaritások nem léteznek többé. A külső szinten persze továbbra is jelen vannak. Bár még ott is megváltozik valami a módban, ahogyan a polaritások megjelennek az életedben, mikor az elfogadás vagy önátadás állapotában vagy. Jó indulatúbban és gyengédebben jelentkeznek.

Minél kevésbé vagy tudatos, annál inkább azonosulsz a formával. Ez a tudattalanság lényege: azonosulás a formával, legyen bár külső forma (egy helyzet, hely, esemény vagy tapasztalás), gondolati forma vagy érzelem. Minél jobban kötődsz a formához, annál kevésbé adod át magad, annál szélsőségesebbnek, erőszakosabbnak vagy durvábbnak tapasztalatod meg a polaritásokat. Vannak olyan emberek ezen a bolygón, akik szinte pokolban élnek, és ugyanezen a bolygón olyanok is, akik viszonylag békés életet élnek. Azok is megtapasztalják a polaritásokat, akiknek a bensőjében béke honol, de sokkal jóindulatúbb változatban, nem olyan szélsőségesen, ahogyan sokan még mindig. Tehát valóban megváltozik a polaritások megtapasztalásának módja. Magukat a polaritásokat nem lehet megszüntetni, de azt mondhatjuk, hogy az egész univerzum valahogy jóakaratúbbá válik. Nem olyan fenyegető többé. A világ nem tűnik olyan ellenségesnek, amilyen ellenségesnek az ego számára tűnik.

Amikor az önátadás állapotában élsz, valami rajtad keresztül átjön a dualitás világába, ami nem ebből a világból való.

A belső és a külső világ végső soron egy és ugyanaz. Amikor már nem ellenségesen éled meg a világot, nincs többé félelem, és amikor nincs többé félelem, akkor másképpen gondolkozol, beszélsz és cselekszel. Megjelenik a szeretet és a könyörületesség, és hatni kezd a világra. Még ha konfliktushelyzetben találod is magad, béke áramlik a polaritások felé. És akkor valami tényleg megváltozik. Vannak tanítások és tanítók, akik szerint semmi sem változik. Ez nem így van. Valami nagyon fontos igenis megváltozik. 

Ami túl van a formán, átragyog rajta, az örök átragyog a formán ebbe a formavilágba.

                                                                 Eckhart Tolle

Teljes cikk: Betegségnyelv


Újjászületni Jézusban

„Drága Isteni Lelkek! Csodálatos emberek!

Nyugalom, türelem, bizalom, áldás. Nagy levegővel érkező fény. Áldás és béke mely a világot megmentheti és emelheti. Minden pillanat újdonsága emel és vezet, ha hagyod.  Mégis félelmek tengerében hánykolódva, karodat segítségért nyújtva kapkodsz, pánikolsz. Vagy éppen tétovaságtól megbénulva erőtlenül lézengsz.

Ne tedd. Engedd, hogy történjenek a dolgok. Létezz és élvezd.

Pont ott vagy ahol lenned kell. Nem előbb és nem hátrébb. Benned vannak a válaszok, de te még mindig kívül keresed. Kívül keresel mindent, kifelé figyelsz. Belül vagy igaz és belül vagy minden, belül van minden, mi fontos számodra. Fény és szeretet. Ha nem érzed, akkor tudd, hogy másra fókuszálsz.
Nem attól vagy szerethető, hogy mit teszel vagy gondolsz, hanem pusztán csak azért, mert vagy. Hogy lélegzel és létezel. Nem kell senkinek sem bebizonyítanod, hogy vagy valaki. Minden bizonyítás mások kezében fegyver ellened. Engedd, hogy csak úgy legyél és tegyél, ha van hozzá kedved, hiszen senkinek sem kell megfelelned.

Minden téged már nem szolgáló mintádat lerakhatod, hiszen már, másként halad a világod, ha te is úgy akarod. Csak áramolj, ne a pénzért, ne a szeretetért, ne a figyelemért pusztán azért mert képes vagy erre.

Ez az új világ jellemzője.

Nem vagy egyedül, veled vagyok, figyelj rám és ebben a kapcsolatban megtalálsz mindent. Csak tedd mert szereted, mert örömet ad, mert jó neked. Ez a szépség vagy te. Én szeretlek téged és úgy fogadlak el ahogy vagy, nem kell tenned semmit érte, hiszen belőlem vagy.Visszahúzódtam tőled, belőled, hogy mindezeket átéld, hogy a kapcsolatunk tisztán újjászülethessen. Te már bennem vagy és én te benned és ez a kapcsolat öröké élő marad. Szívedben a vágy meghallgatásra került és én itt vagyok újra közel hozzád, úgy hogy újra könnyedén meghallhatsz engem. Utad a megfelelő mederben halad, hagyd hogy az energiák mutassák az utat. Szeretetből van szőve az utad, járj rajta, s mutasd másnak is az utat. Bátran, hiszen veled vagyok érted vagyok és te minden cselekedeteddel segíted az én munkásságomat.

Velem való egység az egyetlen és igaz.

Emberként teherként éltél meg sok dolgot és feladatot, de ennek ideje lejárt. Velem való együttes munkával fényt viszel a világba egy aprócska szóval, vagy egy szempillantással. Engedd és hagyd jelen a többieket, hiszen ők is egyek veled. Nem kell elemezned, reagálnod, csak a szívteredben maradnod. Ha bármi is ér gondolj rám, s a probléma megoldásra talál.

Ez az út a szeretet útja, melyen lépdelve a békesség vár.

Hallgasd a belső hangot és sugallatot, mely mindig a jó irányba terel téged, s engedd végre el a kétséget. Aprócska részekből áll össze az egész kép bízz ebben és remélj. Fizikai tested reagál a jóra, a szépre és a velem való egységre. Gyógyulásnak indul csak szeresd és engedd el a félelmeidet. Lásd, belül megszületett a béke és a csönd és a világ körülötted végre nem zörög. Kívül elhalkul minden, belül felerősödik a fény és a szeretet. Azzal, hogy másoktól függetlenül lépsz, nem jelenti azt, hogy kívülállóként élsz. Energiáid széles körben hatnak és gyógyítanak. Ezt velem együtt teszed, legyen ez számodra a biztosíték. Ha velem egy vagy és együtt vagy, akkor MINDENKIVEL kapcsolatban vagy. Nem a világgal kell társulni és eggyé válni, hanem velem kell a az egységet megtalálni. Ha velem beszélsz, akkor szólsz mindenkihez, ha én válaszolok akkor azt hallja mindenki. Hagyd az életedben ezt a csodát megszületni. 

Régóta vagyunk kapcsolatban, és ezt mindig is tudtad.  Egyre többen kapcsolódtok össze velem. Általam van egység és én vagyok a Híd köztetek. Ha ezt látod és éled, akkor eltűnik minden nehézséged. Helyébe lép a szeretettel telített bölcsességed.  Legyen a velem való kapcsolat az első.  Te és én együtt, eltűnik az egó, csak a tiszta szeretet és a fény marad. A szíved által sugallt irányt kövesd, ne akarj többet látni, mint amit engedek. Legyél gyors és rugalmas, kreatív és örömteli. Törekedj ezen minőségeket megélni és állandóvá tenni.

Ha kapcsolódni szeretnél, csak gondolj rám, és ez megnyitja számodra az Univerzum kapuját.

Áldott légy

Jézus


2014. október 29., szerda

Mondj igent!

Drága Gyermekeim!

Jézus szólok most hozzátok. Szeretetben, s figyelemben éljetek. Nem számít, hogy milyen most a világ. Az számít, hogy a te  világod mit kínál.

Ki keres, az talál!

Keress a világodban szeretetet, gyengédséget, figyelmet és jó szót. Szépséget s bátorító cselekedetet. Fordulj felém nyitott szívvel és sugárzó arccal, s ígérem neked, hogy megfogom a felém nyújtott kezed. Nehézségedet, mely a szívedet nyomja, helyezd bátran az én oltáromra. Szeretlek, vezetlek és védelmezlek téged, még akkor is ha nincs erre tudatos figyelmed. Emelkedésed titka az életed tudatos volta. Ha Velem együtt lépdelsz a kétség elvész.

Lelked csillogó volta vonzza életed pozitív aspektusait.

Ha az életed elért arra a pontra, melyre régóta vágytál, ha megtetted azokat a szükségszerű lépéseket, melyek mindezt előidézték, akkor légy büszke gyermek és örülj az aktuális állomásodnak. Élvezd a pillanatot, majd indulj tovább, hiszen tudod azt, hogy sosem állunk meg, mert haladunk tovább a fejlődés útján. Vigasztalás legyen számodra az, hogy bár a tovább vezető út kívülről nézve egyre keskenyebb, de annál szebb mélységgel és tisztasággal bír. Pihenj hát meg egy pillanatra, majd haladj bátran tovább.

Veled vagyok, s Te Velem vagy, így az utad világosan láthatod. Biztonság ez számodra.

Tudom, hogy néha nehéz az utadon járnod, de mindez azért van, hogy TE emelkedhess. Bátorság és kitartás e két útitárs, mely segít, ha tétovázol s megálltál az utadon.

Drága szeretett gyermekeim!

Álljatok meg, s ne szaladgáljatok fejt vesztve a problémák halmai között. Kapkodtok, csapongtok és pánikoltok. Az idő felgyorsul, de hallgassatok rám! Meghozni a döntést, hogy melyik irányba haladsz:

EGY PILLANAT!
Nem kellenek hozzá évek, hónapok, napok.
CSAK EGY PILLANAT!
Mondd ki a szívedben és az elmédben azt, hogy
IGEN!

S onnantól már lehetőséged van kilépni ebből az őrült hurrikánszerű forgatagból. Állj meg mindannak a közepén, amiben Most vagy. Állj meg, s ne tégy semmit, csak légy és figyelj. Ha így teszel túléled, mert a hurrikán békében és sértetlenül hagy.

Azonban, ha kapkodsz széthullhatsz és elveszítheted önmagad.
Ne harcoljatok!
Legyen a napi imádságotok az ELFOGADÁS.
Álljatok meg és fogadjátok el azt, ami körülöttetek és bennetek zajlik.
Ez az IGEN,
S, ez az AJTÓ
HOZZÁM – HOZZÁD.

Játszatok és gyakoroljatok. Ha a „kisebb” dolgoknál sikerül a „nagyoknál” is fog.

Szerető szívemre ölellek benneteket!
Áldásom rátok!