2012. december 30., vasárnap

A változás tovább halad!

Megvilágosodtatok-e emberek? Megvilágosodott-e előttetek az a tér mit újnak láttok, – s valójában nem új semmi sem.
Ti vagytok benne a megújultak!
Ti vagytok benne az ujjak, s a tér ezt adja mindenkinek.

Sokan csalódtatok, s csalódás van arcotokon, csalódás van szívetekben. Sokan mondjátok, hogy nem változott semmi sem, nincsen vége annak mi volt, s nem kezdődött el az új, hisz kézzel fogható jele nincs neki. Hol jártok ti emberek, kik ezt gondoljátok? Minek gondoltátok a nagy változást? Mit írtak nektek. Minek gondoltátok ezt az új utat, az új évet, s az új kezdetet? – csalódás a ti szüleményetek. Egész évben mondtuk nektek, figyeljetek oda mit olvastok, s mire figyeltek. Most, kiknek legtöbbször kint volt figyelme, s bentről érkező üzenetet nem olvasott, mert a kintről jövőben fürdött, s ezzel utazott, ők most mélyen vannak, lent a mélységben. Nem magasságban, hol boldogság, s a teremtés, az a teremtés a része, mi az új kor hajnalán született meg bennetek, általatok emberek. Nagyon sokan vagytok, kik így gondoljátok: 

„Nem tűnt el semmi sem, megmaradt mindaz a rendszer, az a felépített világ, melyben eddig éltünk.”

Még mindig nem értitek, oly sokan nem értitek, hogy ti változtatok benne. Ti tudtatok változni, s ezáltal változtatni. Kinek most csalódás van lelkében, – ti nem változtatok. Nem változtatok. Azt hittétek, azt gondoltátok, hogy magasságokban vagytok, s mindenek felett szárnyaltok – üresség van most bennetek. Nem érzitek azt a békét, azt a jelenlétet, mi megszületett. Beszéltek világosságról.   
A fény születése világosságot ad nektek.

Láttátok-e, észrevettétek, hogy nem borult sötétbe semmi sem? – Minden egy lehetőség volt nektek.
Minden lehetőség!

Nincs háború, van élelmed, vized. Nem konzerven élsz, mit gyűjtögettél. Fűthetsz, hisz van tüzed. Napfény van fent az égen, a holdvilágban fürdesz éjjel, gyermeked egészségnek örvend.

Mi a hiányod neked?
Mi a te ürességed?
Nem úgy történt, mint ahogy mondták?
Nem lett fénylő tested, s nem múlt el minden, mit rossznak hittél?
Ismét ugyan úgy megy minden, mint előtte? – Ki így látja, az nem ébredt fel, alvó maradt.

Mert ki érzi a változást, az a szívében történt meg, testében és lelkében. Testben, lélekben nincs üresség, ott öröm van, s valóságos ünnep.

Mennyien érzitek ezt?
Mennyien ünnepeltek szívekben?
Mennyien tudtátok ezt megélni a születés napján?
Mennyien tudjátok ezt beteljesíteni harmincadikán?
Sokan vagytok sokfelé. Sokan hisztek, – de miben?
Mi a hitetek?
Mi a vezércsillagotok?
Ki vezet az utatokon?
Ti, kit követtek valójában? 
  
Mert ha szíved vezet, s a lelked mi szárnyal veled, akkor nincs benned most üresség, nincs benned kétely, csak megpihent boldogság, minek nincs vége.

Nem ez a vég, hisz kezdet volt mi elkezdődött tizenkettedikén, egy születés huszonegyedikén, s a teljesség mikor szögek zárnak, s elkezdődik mi elkezdődött már régen, – tovább indul teljességben.

Ez történik harmincadikán, (ma) s így mentek az új esztendőbe. 

Az új esztendőt így mondom nektek, ahogy ti ünneplitek, ahogy ti naptáraitokban írjátok, s alkot nektek egy évet mi kezdet, s valaminek vége.
Ebben az időben ha így nézitek, elindult már egy új év nektek, s mégis ebben az évben teljesítitek be a feladatot, azt, mit létrehoztatok: a térben lévő változást, mi bennetek van jelen, s nem kívül rajtatok. Nem rajtatok kívül történt mit mondtak nektek, hogy megoldódik minden, s jönnek a csillagharcosok, űrhajók, átváltják a napot, a világot, a holdat.

 Ez mind bennetek ragyog, bennetek ment végbe, s kiben végigment az megértette, mert változott, változtatott, elfogadott, s nem valamit felállított, valami fantáziát, egy illúziót, mert aki illúzióra építkezett, annak üresség van most testében, s lelkében.

Bennetek, kikben üresség már nincsen: menjetek tovább, mondjátok, hirdessétek, mert erről szól a további időszak is. Az átalakulás bennetek ragyog. A világosságnak ti vagytok lángjai, ti vagytok darabjai. A ti mosolyotokból fakad, s szemetekből mindaz, mi körülöttetek van, s halad. Nem vagytok már egyedül, eddig sem voltatok. Ne gondoljátok, mit ma láttok, holnap ugyan így ragyog.

Ne gondoljátok, hogy nem kell már tennetek semmit sem! Kinek lelkében nincs üresség, annak is dolga van, rengeteg. Nektek, kiknek hiánya van, s valamit hiányol a térben: Ne csüggedjetek, nincs még itt vége.

A változás tovább halad!

Elkezdődött a kezdet, a születés, a teljesség, s egy új korszak, egy új év. Az új évnek nagy ciklusa indult be előttetek.

Hangolódjatok rá, érezzétek a frekvenciát, mily magasra emelkedett, s a magas frekvenciához hozzászokik tested, a rezgést felveszi, átveszi, akkor nézz körül a világban, s mond mi változik, mit lát szemed, mit érzékel?
Az az érzékelésed, mi nyitott neked. Ne mástól halljad, ne mástól kérdezd, te érezd meg.

Nézd az embereket, kik körülötted vannak a családban.
Nézd meg most így az év végén, – kérdem ismét, hogy rend van-e?
Van-e béke benned, mikor gyermeked nevét mondom? Beszélsz-e vele?
Van-e békességed a szüleiddel, s nővel, férfival kivel élsz? – kire azt mondod, hogy szeret.
Van-e benned tisztaság, tisztelet, őszinteség vagy máshová vágyódik szíved?
Hazugság az alapja mindennek? – Nézzétek meg, hogy mit értetek el eddig.
Mit változtattatok? – Sok családról beszélek, és nem munkáról, feladatról, nem a nagyvilágról.

Ezerszer elmondták nektek, hogy a Föld változik, ha változtok ti is benne, s minden átalakul általatok, hisz ti vagytok benne az emberek.

Sokan szerettetek volna oly váltást, oly ugrást, de ti nem fénylények vagytok, nem világít testetek. Elfelejtettétek, hogy emberek vagytok. Emberek, itt a földön, két lábon járva, érzékelve, sírva, nevetve néha bánatban, örömben, de legfőképpen békességben a szívedben.

Így vagytok ti emberek.
Miért hagynád el emberi léted?
Miért hagynád el azt, mi itt a földön maga az élet?
Miért gondoljátok, hogy több van ennél?
Ti tudtok többek lenni!

Ti tudtok másként látni, érezni, s e csodás világra rácsodálkozni. Észrevenni azt, amit eddig nem láttatok, megtalálni benne mi láthatatlan volt, s most ismét látható.

Azokat, kik itt vannak jelen: Apáitok, Anyáitok, Őseitek, az Őrzők, jelképetek, maga a történelem itt van most, itt van jelen, nem a múltban keresve. Itt van jelen! Mi feltárul a földből igazolja ezt.

Ez az év, ez a korszak erről szól nektek. Nektek, itt-e népnek megtalálni mit őriztek az Őrzők, s ti magatok őrzitek legbelül. Felszínre jöjjön, s mi helyreállt, rend maradjon bennetek, s e rend áradjon a térben, föld alatt, hold felett, de leginkább bennetek. Nagyot várva nagyot esik az ember. Illúziójában magasra emelkedik, s utána leesik. Sokan vagytok összetörve, hát álljatok fel végre, nézzetek körbe, s nézzetek tükörbe, hogy mi van itt a világban, s kik vagytok ti benne. Érezzétek meg, az ünnep bennetek van, a kezdet, a születés, s a teljesség. Ti hordozzátok, s ki itt született meg, így van jelen általatok.

Egy apró gondolat ez nektek, mit sokan vártok emberek, s most megkapjátok a választ.

Ez történt, s ez van itt jelen.


2012. június 2., szombat

Színes Világ: Olajzöld * Olajzöld

„Ne vezess, mert nem követlek, ne kövess, mert nem vezetlek. Mellettem lépj, s együtt célba érünk.”

Az olajzöld segít a helyes irányban haladni és az egyensúlyt helyreállítani. A fel nem oldott csalódásokból származó keserűséget apró örömökké, új reménnyé alakítja át. Nyugalmat hoz az életünkbe.  Segít a saját elképzeléseink szerint élni az életet és kivonni magunkat sugallatok, szemrehányások, bűntudatkeltés általi manipulációk alól. Támogat minket abban, hogy magunktól hozzuk meg a döntéseinket és következetesen megakadályozzunk minden külső ráhatást és behatást. Segít teret nyerni a növekedésünkhöz azáltal, hogy tudatosan és aktívan eltávolítunk az életünkből mindent, ami már nem tartozik igazán hozzá. Segít megszabadulni a halogatás és bizonytalanság miatt feltorlódott indulatoktól.
Peridot * Olivin
Hosszan tartó nehézség, betegség, túlzott munka, aggódás és emberfeletti erőfeszítések után nagy megkönnyebbülést nyújt a megfáradt testnek és léleknek. Ha a mindennapi élet nagy nehézséget okoz, keményen dolgozunk és eltűnt az öröm és az élvezet az életünkből, akkor az olajzöld kristályok helyreállítják a belső életerőt és segítenek új erőre kapni. Megszüntetik a belső nyomást és a szorongást. Légszomj esetén megkönnyítik az életenergia felvételét. Pótolják a rendszertelen életvitel általi lelki és fizikai energiavesztést. Segítenek megnyílni az addig elfojtott ritmikusan változó érzetek és igények előtt. Segítenek, hogy rábízzuk magunkat az élet áramlatára. Erősítik és támogatják a tüdő és az epehólyag munkáját. Megtisztítják és erővel töltik fel a köldök- és a szívcsakrát. Segítenek a lelki túlérzékenységen és ennek okán jelentkező túlzott immunreakciók esetén is.

Bővebb információt a Szivárvány * Ékszerek menüpontban találsz


Hunyd be most a szemed és hallgasd meg, hogy mit súg a szíved! Képzeld el, ahogy megvalósítod mindezt. Lásd magad, ahogy rejtőzködés, visszafogottság vagy rossz lelkiismeret nélkül olyannak mutatkozol, amilyen vagy. És végül lásd, ahogy egy olajzöld hídon állva arra vársz, hogy elindulj a szíved által vezetett igaz életed irányába. Lélegezz mélyeket és érezd, ahogy tovaszállnak a félelmek. Öröm, béke és elégedettség jelenik meg benned. Indulj hát bátran tovább, hiszen Új Életed csak  Rád vár!

2012. május 29., kedd

Színes Világ: Korall * Korall

„Lágyan áramló energiákba simulva szíved regenerálódik, és bizalommal telítődve kifényesedik.”

A korall energiája egy gyengéd biztatást nyújt számunkra, hogy a számos csalódás és visszautasítás ellenére is nyitott szívvel sétáljunk tovább életünk ösvényén. Lágyan megsimogat és létrehoz számunkra egy olyan biztonságos teret, melyben bátran szembenézhetünk nehéznek ítélt helyzetekkel és emberekkel. Gyengéd és gyógyító érintése begyógyítja, szívünk sebeit. A korall tudja, hogyan kell használni a szívedet. Hozzásegít ahhoz, viszonzást nem várva szívből, szeretetből adjunk.


A korallt szent kőként tisztelik Tibetben és Indiában. Ősidők óta erős védőkő. Aggodalmaskodás, egyensúlyvesztés és túlzott érzékenység esetén nagyon jó segítő. Gyógyítja és védi az emésztőrendszerünket. A rózsaszín korall szabályozza a szívritmust, eltávolítja a szervezetből a káros anyagokat és csillapítja a végtagfájdalmakat. A vörös korall az anyaságot szimbolizálja. Úgy gondolták, hogy minden várandós anyának viselni kell egy vörös korall nyakláncot, fülbevalót vagy medált, mert ez biztosítja a gyerek egészséges fejlődését az anyaméhben. A vörös korall jó a vérkeringési zavarok, vérszegénység, meddőség, menstruációs zavarok, veszélyeztetett terhesség esetén. Fokozza a szexuális vágyat, könnyíti a szülést. Hatással van a petefészek működésére, enyhíti a klimaxos panaszokat. A vörös korall a legyengült szervezetnek ad erőt, fokozza az aktivitást és a munkakedvet, javítja az állóképességet.

Bővebb információt a Szivárvány * Ékszerek menüpontban találsz


Ha képesek vagyunk arra, hogy őszinték legyünk magunkkal kapcsolatban, akkor leszünk csak képesek arra, hogy a másokkal való kapcsolódásainkban is azok legyünk. Önmaguknak lenni a legbiztonságosabb és legvédettebb dolog a világon. Ilyenkor már nem függünk senkitől és semmilyen véleménytől. Önmagunk teljes elfogadása lehetővé teszi, hogy egy csoporton belül komfortosan érezzük magunkat. Legyen szó akár családról, párkapcsolatról, vagy bármilyen más kapcsolatról úgy élvezzük az együttlétet, hogy közben megőrizzük egyediségünk szépségét.

2012. május 9., szerda

Színes Világ: Magenta * Magenta

„Ráébredtem, hogy a lelkem Istenhez tartozik. Magenta fényben kitartóan és elszántan cselekszem. Engedem, hogy Isten rajtam keresztül teremtsen.”


Istenihez való erősebb kapcsolódás. Megérezzük az apró dolgokban megnyilvánuló szeretetet, kifejlődik a mások iránti együttérzés. Megtanuljuk annak értékét, mit jelent, ha lehetővé tesszük mások számára, hogy azzá váljanak, akivé lenni szeretnének. Feltétel nélkül tiszteljük mások döntéseit. Tudatára ébredünk, hogy van egy különleges célunk és ezt ebben az életünkben kell megvalósítani. A magenta nagy segítséget nyújt abban az esetben, amikor a kapcsolatainkban áramló szeretetet nem érezzük kielégítőnek. Az Isteni szeretethez kapcsol minket.

Kamererite
A magenta színű ásványok segítenek nekünk abban, hogy megerősítsük a kapcsolatunkat Föld Anyával és a földet behálózó energiákkal. Továbbá nemcsak az árnyékrészeinket segítenek feltárni, hanem általuk megmutatkoznak és felerősödnek a bennünk lakozó erőforrások, képességeink és tehetségünk, melyeket hoztunk magunkkal erre az életre. A velük való kapcsolódás a felszínre emeli a bennünk rejtőzködő életfeladatunkat. Óriási áldás nyújtanak abban az esetben, ha szélsőségesen a fejünkben élünk, ugyanis segítségükkel leföldelhetjük a szellemi erőforrásainkat, megértjük, hogy a hétköznapi lét maga spirituális és intuitív megérzéseinket el kezdjük végre használni a gyakorlati életben.

Bővebb információt a Szivárvány * Ékszerek menüpontban találsz


A magenta a részletekben rejlő misztériumot tárja fel előttünk. A pillanatban létezés feltárja a teremtés csodáját. Egy madárhang, egy színpompás virág, a másik ember mosolya és még sok-sok apró részlet az életünkből. Hangolódjunk és engedjük, hogy megnyíljon a szívük a végtelen számú szépség által. 

2012. április 26., csütörtök

Színes Világ: Fehér * Fehér

„Tiszta fehér fény megérint téged és az életedet. Köszöntsd a szívedben és engedd, hogy általa a Fehér Oroszlán ereje keljen életre benned.”

A fehér olyan, mint a szivárvány: megtalálható benne az összes szín, csak elrejtve. Ha fehéret használunk, akkor minden színből használunk egy kicsit. Ha vonzódunk a fehérhez, akkor készen állunk arra, hogy a tisztulás által megtörténhessen a változás az életünkben. A fehér az első lépés azon harmónia felé, melyet az egymás mellett élő színek szimbolizálnak. Alapvető tulajdonsága az egyenlőség a mitológiában pedig az Egység jele. A fehér maga a teljesség, mert még nem látható benne semmi.


A hegyikristály szinte minden testi és lelki betegségre használható. Tisztítja, a légutakat szabaddá teszi a lélegzetet és erősíti az életenergia áramlását. Fáradság és gyengeség esetén energiát ad. Szabályozza a keringést és regenerálja az idegrendszert. Harmonizálja a két agyfélteke működését, erősíti az agyalapi mirigyet. Segít a problémákat egyszerű módon megoldani. Feloldja az energiablokkokat. Stabilizálja és megtisztítja az aurát.  Segít világosan kifejezni magunkat és észrevenni a megfelelő pillanatot. A hegyikristály fokozza az összes többi kő hatását.

Bővebb információt a Szivárvány * Ékszerek menüpontban találsz


A megtisztulást hozó változás sokszor fájhat és nehéznek érezhetjük az életünket, mégis, ha belesimulunk a változás folyamatába, úgy ahogy a puha fehér tiszta hóba, és engedjük, hogy csak történjenek a dolgok, akkor megtapasztaljuk a szenvedés mögött rejlő Isteni gondviselést és gyengédséget. Az Isteni Fehér fény megtisztít majd és szerető karjaiba emel minket.

„Megtisztulok a múlt energiáitól. Most már érzem, hogy mély bölcsességgel rendelkezem. Öröm van bennem és körülöttem.”

2012. április 15., vasárnap

Színes Világ: Türkiz * Türkiz

„Türkizben együtt áramolsz az élettel. Játék, spontán cselekvés, a pillanatban létezés. Táncolva és énekelve valósul meg az együtt létezés.”

Türkiz a nagy érzelemgyógyító.  Segít, hogy természetesen fejezzük ki a kreativitásunkat és megleljük egyediségünket. Pszichológiailag erősít, mentálisan nyugtat és megszünteti a mártíromságra való hajlamot. Szívünkkel való őszinte kommunikáció energiája. Megszünteti a hangulathullámzást, és belső nyugalmat biztosít. A türkiz segít megtalálni az örömöt a cselekvésben. Tudatosítja, hogy mindenki saját szerencséjének a kovácsa ezáltal arra ösztönöz, hogy következetesen haladjunk az utunkon. Segít kivédeni az elnyomó, fejlődésünket megfékező hatásokat és elősegíti a növekedést, kibontakozást és az önmegvalósítást.


Az öt elem közül a fa elemhez és az ahhoz tartozó epehólyaghoz kapcsolható. Támogatja az epehólyag működését. Regenerálja a szöveteket, támogatja a tápanyagok felszívódását, enyhíti a szennyeződések és a vírusok okozta fertőzéseket. Gyógyítja az egész testet, különösen a szemet, beleértve a hályogokat is. Csökkenti a savtúltermelődést, jótékonyan hat a köszvényre, a reumára és a gyomorra. Gyulladáscsökkentő és méregtelenítő hatású, enyhíti a görcsöket és a fájdalmat. a türkiz a központi idegrendszert táplálja. Ezért nagyon sokat segít idegi túlterheltség és összeomlás esetén. A türkiz lecsillapítja azt a pániksze­rű állapotot, amelyet egy érzelmi megrázkódtatás hoz létre.

Bővebb információt a szivárvány ékszerek menüpontban találsz.


Ha belesimulsz, a türkizkék vízbe megnyugszol és elcsendesedsz. Ha csak ránézel, a víz felszínére kitágulsz és végtelennek érzed magad. Máskor pedig ugyanez az energia játékra hív és mosolyt csal az arcodra. Hunyd be a szemed, ússz a játékos delfinekkel és ajándékozd meg  a lelkedet ezzel!

2012. április 14., szombat

Színes Világ: Sárga * Sárga

„Sárga szemmel tekintek a világra, s meglátom benne a csodákat.

Végtelen lehetőség, bőség és öröm, mely áthatja a lelkünket. A sárga szín, ugyanúgy, mint a napfény, melegséget áraszt felénk. Az elménk fénye és személyes erőnk táplálója. Segíti a tapasztalatok és információk feldolgozását minden szinten. Fényt vetít a nehéz döntésekre. A sárga energiája a külső és belső világunk közötti összekötő kapocs.  Közvetlenséggel, nevetéssel, örömmel és elragadtatással ajándékoz meg minket.


A sárga színű ásványok erősítik a változatosság, az új élmények és az önmegvalósítás iránti vágyat. Segítenek magabiztosnak és öntudatosnak lenni az életben. Erősítik a föld elemhez tartozó gyomrot és a lépet. Önbizalmat, bátorságot és bizalmat hozhatnak az életünkbe. A téli időszakban pótolják a hiányzó napfényt, ezért oldják a depressziót és a lehangoltságot. Segítik az integrálás és a tanulás folyamatát, serkentik az agyi és mentális funkciókat, javítják a kedélyállapotot. Támogatják az idegrendszert és az emésztést, bőrregeneráló hatásúak. Gondoskodnak az erőforrások célirányos használatáról, hogy az életerő jól hasznosuljon. Segítenek úgy megemészteni a szerzett benyomásokat, hogy a hibák ne ismétlődjenek meg.

Bővebb információt a Szivárvány * Ékszerek menüpontban találsz


Tavasztól-őszig nagy áldást hoz számunkra a napsütés. Feltölt életerővel és a bőrünket melegítve megnyugtat minket. Fordítsd a nap felé az arcodat és élvezd, ahogy kitisztul az elméd. Lelked csendjéből a nap hívogató sugaraira válaszul megjelennek elfeledett elképzeléseid és vágyaid. Mosolyra nyílik a szád, könnyűnek és szabadnak érzed magad. 

2012. április 13., péntek

Színes Világ: Arany * Arany

„Mély öröm és elégedettség járja át a lényem, mert utam során tudásomat tapasztalattá érleltem.”

Egyensúlyba hozza a logikát és a megérzéseket. A legsötétebbnek tűnő helyzetekben is kiutat mutat. Mély bölcsességet hoz oda, ahol félelmet tapasztalunk. Általa megtapasztaljuk mindenben a két végletet, hogy azután rátaláljunk az arany középútra. Ha arany jelen van, akkor az öröm és mély elégedettség lesz bennünk és körülöttünk. Biztonságot, helyes ítélőképességet ad és elmélyíti az önmagunkkal való megelégedettséget.

Amber * Borostyán
Erőteljes gyógyító és tisztító hatással bír testre és elmére egyaránt. Megújítja az idegrendszert és egyensúlyba hozza a két agyféltekét. Segít oldottan és lazán élni az életet. Gyengéd és engedékeny, ám roppant öntudatos lénnyé varázsol. Kedvet ad az újdonságok megtapasztalására. Segít lelkifurdalás nélkül megengedni magunknak azt, ami jót tesz nekünk. Segít, ha az ember válogatás nélkül túl sok mindent magába öntött, legyen ez testi, lelki vagy szellemi táplálék.  A borostyán és az összes többi arany és sárga ásvány a föld elemhez tartozó gyomor és lép működését segíti.

Bővebb információt a Szivárvány * Ékszerek menüpontban találsz

A lemenő nap fényében megpihenve bensőnkben megpillanthatjuk az aktuális történeteinket, találkozásainkat, élményeinket. Bár gyengül a nap ereje, de ez még elegendő ahhoz, hogy felismerjük tapasztalataink ajándékait. Így minden este nyugodt szívvel a bőségünkre hangolva hajthatjuk álomra a fejünket.

2012. március 31., szombat

Színes Világ: Zöld * Vörös

„ Bátran átkelek e vörös hídon, és megvalósítom a szívemben őrzött látomásom.”

Zöld és vörös egymásnak kiegészítői. Egy olyan páros, mely segít a döntésben, majd a célod kivitelezésében. Megadja számodra az irányt és a kellő energiát. Ha a vörös energia túlzott jelenléte miatt úgy érzed, hogy nincs elég időd a feladataid elvégzésére, vagy a vágyaid megvalósítására, akkor a zöld mindig biztosítani fogja azt az érzést, hogy van elég időd mindezekre. Nagy segítség abban is, hogy meghúzd a határaidat a világgal szemben és nemet mondj, ha valami nem egyezik a belső jó érzéseddel. Ez a kombináció segít, hogy az energiáidat a neked megfelelő irányba tereld. 


A zöld kristályok erősítik a FA elemet bennünk. Az elemhez tartozó máj energiája segít a tervezésben, az epehólyag energiája pedig a döntésben. Vörös kristállyal együtt megérkezik a Tűz elem ereje, melynek testi közvetítője a szívünk és a vékonybelünk. A szívünk segít megérezni, hogy a sok ötletből mi jó nekünk A vékonybél pedig segít a racionálisabb megkülönböztetésben és a szétválogatásban.

Bővebb információt a Szivárvány * Ékszerek menüpontban találsz.


Tavasszal, ha körülnézel a természetben azt látod, hogy nagyon sok zöld jelenik meg.  Ilyenkor újjáéled minden és regenerálódik a téli pihenés után. Majd hamarosan megérkeznek a színek, mely teljessé teszi a tavaszi/nyári palettát. Ebben az esetben a vörös megjelenése megadja a továbbinduláshoz szükséges lendületet és erőt. Általa megkezdődhet a külső és belső ébredés.

2012. március 30., péntek

Színes Világ: Vörös * Zöld

„Felébrednek bennem vágyaim magjai, melyek katalizátorként visznek előre engem.”

Vörös és zöld egymásnak kiegészítői. Egy olyan páros, mely segít a döntésben, majd a célod kivitelezésében. Megadja számodra az irányt és a kellő energiát. Ha a vörös energia túlzott jelenléte miatt úgy érzed, hogy nincs elég időd a feladataid elvégzésére, vagy a vágyaid megvalósítására, akkor a zöld mindig biztosítani fogja azt az érzést, hogy van elég időd mindezekre. Nagy segítség abban is, hogy meghúzd a határaidat a világgal szemben és nemet mondj, ha valami nem egyezik a belső jó érzéseddel.


A zöld kristályok erősítik a FA elemet bennünk. Az elemhez tartozó máj energiája segít a tervezésben, az epehólyag energiája pedig a döntésben. Vörös kristállyal együtt megérkezik a Tűz elem ereje, melynek testi közvetítője a szívünk és a vékonybelünk. A szívünk segít megérezni, hogy a sok ötletből mi jó nekünk A vékonybél pedig segít a racionálisabb megkülönböztetésben és a szétválogatásban.

Bővebb információt a Szivárvány * Ékszerek menüpontban találsz


Tavasszal, ha körülnézel a természetben azt látod, hogy nagyon sok zöld jelenik meg.  Ilyenkor újjáéled minden és regenerálódik a téli pihenés után. Majd hamarosan megérkeznek a színek, mely teljessé teszi a tavaszi/nyári palettát. Ebben az esetben a vörös megjelenése megadja a továbbinduláshoz szükséges lendületet és erőt. Általa megkezdődhet a külső és belső ébredés. 

2012. március 26., hétfő

Színes Világ: Rózsaszín * Rózsaszín

 „Fülemben hallom a szeretet dallamát, megbocsájtok minden fájdalomért.”

Elengedtem a múltat azzal, hogy köszönetet mondtam mindenért. Elfogadó és együtt érző vagyok önmagammal. Ez a kedves cselekedet feltárja előttem a valódi létezés kapuját. Kedvességből, szeretetből, szelídségből szőtt ruhámban lágyan táncolok életem színpadán.
A rózsakvarc fokozza a szívünk erejét. Erősíti az együttérzés képességét és az érzékenységet. Ez a csodálatos ásvány a törekvéseinket a mélyebb beteljesülés felé irányítja. Arra ösztönöz, hogy „ne menjünk el” magunk mellett, hanem éljük meg életünk és szívünk vágyait.

Bővebb információt a Szivárvány * Ékszerek menüpontban találszA tavasz elhozza az újjászületést a természetnek, testnek és léleknek egyaránt.  A téli hónapok alatti pihenésben letisztult minden és eltávozott mindaz, amire nincsen már szükségünk. Ezután nincs más hátra, mint a kikelettel az újonnan megfogant ötletek, érzések, vágyak és gondolatok kibontakozzanak. Úgy nyílnak ki bennünk ezek a minőségek, mint az illatozva nyíló virágok. Nyisd ki a szíved, és engedd meg magadnak azt hinni, hogy ez lehetséges.